CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

         NHỰT THANH

 

 

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TPHCM

KHOA: Thiết lập chất chuẩn- Chất đối chiếu

 DANH MỤC CHẤT ĐỐI CHIẾU VKN THUỐC TP.HCM

STT

TÊN CHẤT CHUẨN

Số Lô  Hiện hành

SỐ LÔ Thay thế

HÀM LƯỢNG %

Nguyên trạng

1.

4-Aminophenol 

QT216030715

 

QT216 020914
QT216 040816

99,8 %

 

2.

4-Chloroacetanilid

S46945809274- cloroacetanilid 0913.chinhsua-signed.pdfQTS4694580927-0913

 0916 - CLOROACE

99,6 %

3.

Acetyl Cistein

QT112041010

QT112 050911

QT112 060613

QT112 071014
QT112 080216

99,79%

4.

Acid salicylic QT158 031209

QT158 040511

QT158 050712

QT158 060514
QT158 070116

99,42 %

5.

Acyclovir

QT149 031010

acyclovir 149 031010 dk10.13-signed.pdf

QT149 041213

94,58%

6.

Adefovir dipivoxil

QT171 020711

adefovir dipivoxil 171 020711-dk-signed.pdf

QT171 031213

100,23%

99,81 %

7.

Albendazole

QT049 040912

DINH KI 08.2016

98,54%

8.

Alimemazin Tartrat

QT072 030908

QT072 041012

Đinh kỳ11.2014

99,87%

9.

Alverine Citrate

QT019 051109

QT019 060812

QT019 070914

99,31%

10.

Ambroxol

QT142 030712

 QT142 040514

99,93%

11.

Aminophylin

QT086 020413


83,37%

12.

Amlodipin Besilate QT145 051110

QT145 060412

QT145 071012

QT145 080114
QT145 090516

100,43 %

 

13.

Amoxycillin Trihydrate

QT010 080611

QT010 091112

QT010 100713

QT010 110614
QT010 120116

87,33 %

14.

Ampicillin Trihydrate

 

QT011 080916

83,0 %

15.

Analgin

  QT075 021111

94,08%

16.

Ascorbic Acid ( Vit.C)

QQT016 060512

QT016 051210

QT016 070614

QT016 080616

99,49%

17.

AspirinQT078 050810

QT078 060212

QT078 071112

Định kỳ 11.2014
QT078 080415

99,95 %

18.

Atenolol

QT163 030310

QT163 040312

Đinh kỳ 08.2014
QT163 050915 98,47 %

19.

Atorvastatin Ca

QT164 050711

QT164 061012

QT164 070913

QT164 081214

QT164 091015

94,65 %

20.

Atropin Sulphate

QT053030111

Đinh kỳ 01.2013

95,5%

21.

Azithromycin Dihydrat

QT102 070611

QT102 080512

QT102 090713

QT102 100914
QT102 110416

94,34 %

22.

Betamethasone Base

QT107 040211

QT107 051112

QT107 060815

98,02 %

23.

Betamethasone Dipropionat

QT087 050112

QT087 060713

QT087070616

24.

Biphendat

QT197 011009

bifendat dk2012.sua.pdf

100,3 %

25.

Bromazepam

QT180 011008

Định kỳ 2 -10.12

QT180 020314

99,07%

26.

Bromhexin Hydrochloride

QT008 030610

QT008 040612

QT008 050115

99,88 %

27.

Cafein

QT028 080411

QT028 091011

QT028 100313

Định kỳ 03.2016

QT028 110616

99,90%

100,37 %

28.

Cafein (Melting point Standard)

Fluka-BCBF715V

10.2012

12.2014

01.2015

 

0916-CAF

MP 236,0 °C

 

235,2 °C

29

Calcium Pantothenat (Vit.B5)

calci b5 059 070510.pdf

QT059 080712

Định kỳ 09.2014
QT059 090615

96,03%

30.

Captopril

captopril 146 030411.pdf

QT146 040113

QT146 050614
QT146 060516 99,44 %

31.

Carbamazepin

QT192 010809

Định kỳ 08.2012

QT192 020314
QT192 030415

99,67%

32.

Cefaclor

QT066 061209

QT066 070812

QT066 080414
QT066 090516 95,52 %

33.

Cefadroxil

QT067 060411

QT067 070712

 

QT067 080414

QT067 090616

93,74 %

93,87 %

34.

Cefazolin Natri

QT156 021210

QT156 030113

Định kỳ 03.2016

94,08%

35.

Cefdinir

QT194 020412

QT194 030913

QT194 041114

 

98,26%

36.

Cefixim

QT136 050811

QT136 060712

QT136 070114

QT136 081015

QT136 090816

84,45 %

84,58 %

37.

Cefoperazon natri

QT196 011209

QT196 021211

85,10%

38.

Ceftriaxon Natri

ceftriaxon natri 132 020510.pdfQT132 030611-DK 08.2014

QT132 040515

89,78 %

39.

Cefuroxim Acetil

QT126 060411

QT126070712

QT126 080813

QT126 090516

97,58%

97,64 %

40.

Cefuroxim natri

QT157 021212

QT157 030115

89,59%

41.

Celecoxib

QT138 031210

QT138 040712

QT138 050314
QT138 060815

100,07 %

42.

Cephalexin 

QT006 110613

QT006 120814

QT006 130615

QT006 140416

QT006 140916

91,59 %

92,8 %

 

43.

Cephradine

QT141 030809

QT141 041011

QT141 051212

QT141 060616

92,91%

44.

Cetirizin HCl

QT065 090212

QT065 080111

QT065 101112

QT065 110314
QT065 120216

 99,48 %

45.

Chloramphenicol

QT014 050809

QT014 060811

QT014 070213

QT014 080314

QT014 080116

 

99,25%

46.

Chlorpheniramin Maleat

QT021 050809

QT021 051211

QT021 060913

QT021 070215

99,83%

99,75 %

47.

Cholecalciferol (Vit.D3)QT047 070110

QT047 081111

Định kỳ 2013

QT047 090313

Định kỳ 04.2015
QT047 100715

1 004 014 UI/g

48.

Cimetidine

QT00

QT003 060212

Định kỳ06.2014

3 051210

QT003 071114

99,75%

49.

Cinarizin

cinarizin 082 0402114.dk03.2013-signed.pdf

QT082 050913

 

QT082 060916

99,19 %

 

99,7 %

50.

Ciprofloxacine Hydrochloride

QT012 070410

QT012 080212

ciprofloxacin hcl 012 080212-dk03.2014-signed.pdf

QT012 090614

 

QT012 100316

94,73 %

95,07 %

51.

ClarythromycinQT045 070409

QT045 081211

QT045 090413

QT045 101014

96,65 %

97,45 %

52.

Clindamycin phosphat

QT109021210

Đinh kỳ 01.2013

QT109 030115

92,49 %

53.

Clotrimazole

QT101 040910

QT101 050712

QT101 060114

QT101 070716

99,38 %

99,88 %

54.

Cloxacillin Natri

QT127 020308

QT127 040213

91,04%

55.

Codein Base

QT058 040914

 

94,10 %

56

Codein Phosphate

QT090030708*

QT090 041112

Định ký 10.2014
QT090 051214

96,86 %

57.

Cyanocobalamin QT020 100411

QT020 110611

QT020 121211

QT020 130712

QT020 140613

QT020 151213

QT020 160914

QT020 170615

QT020 180816

92,34 %

93,14 %

 

58.

Desloratadin

QT169 020711

Định kỳ 08.2014

QT169 030515

99,71%

59.

Dexamethasone Acetate

QT013050509

QT013 070511

QT013 080313

QT013 090814

99,51%

99,07%

99,25%

60.

Dexamethasone Sodium Phosphate

QT022 040610

QT022 050712

QT022 061114

90,43%

61.

Dexchlorpheniramine Maleat

QT018 040111

Đinh kỳ 05.2014

Đinh kỳ 05.2015

QT018 050815

99,89 %

62.

Dexpanthenol

QT103 050910

dexpanthenol 103 050910dinhky04.2014-signed.pdf

QT103 060314

97,78%

 

 

99,0 %

63.

Dextromethorphan Hydrobromide

dextromethorphan 060209.doc

QT015 070512

QT015 080414

QT015 090616

95,12 %

95,80 %

64.

Dextropropoxyphen HCl

dextropropoxyphen hcl 020209.doc

Định kỳ 04.2011

Định kỳ 12.2012

QT147 030315

99,99%

65.

Diazepam

QT181 011008

QT181 020213

Đinh kỳ 02.2016

99,49%

66.

Diclorfenac kali

QT160 030708

QT160 040213

Định kỳ 02.2016

QT160 050316

100,14%

100,46 %

67.

Diclorfenac natri

QT005080111

QT005 090812

QT005100314

QT005 110416

 

99,61%

68.

Dihydrocodein tartrat

QT188 011108

QT188 020213

Định kỳ 02.2016

98,97%

69.

Diphenhydramine Hydrochloride

QT052 031008

QT052 040213

99,74%

70.

Diprophyllin

QT096 020310

Định kỳ 01.2013

Định kỳ 04.2015

99,38%

71.

D-L Methylephedrin HCl

QT179 020809

Hết

99,15 %

72.

DL-a-Tocopherol Acetat (Vit.E)

QT064 080810

QT064 090312

QT064 100413

QT064 110414

Định kỳ 04.2015
Định kỳ 04.2016 96,67 %

73.

Domperidone Maleat

domperidon maleat 040 070210.pdf

QT040 080712

QT040 091212
QT040 091014

99,61%

 

74.

Doxycillin Hyclate

QT098 040209ĐK

QT098 050213

QT098 060314
QT098 070416

839,8 mcg/mg (HPLC)

 

75.

Drotaverin HCl

QT184 020511

drotavedrin hcl dk-06.2013-signed.pdf

QT184 031013

93,83%

94,83%

76.

Enalapril Maleat

QT097 041010

Định kỳ 2012

QT097 050313
QT097 060615 99,89 %

 

77.

Ergocalcipherol (Vit. D2)QT042 030310

QT042 040810

QT042 050412

QT042 061113
QT042 070115

39900 IU/mg

78.

Erythromycine Base

SKD tạp chất, COA Ery B , COA Ery C

QT046 061109

QT046 070312

Định kỳ 05.2014

QT046 080416

96,46 %

79.

Erythromycine Ethyl Succinat

 

Hết

 

80.

Erythromycine Stearat

QT043041109

QT043 050411

598,3UI/mg

81.

Fexofenadin HCl

QT170 030910

QT170 040512

QT170 051213

QT170 060715

QT170 070816

98,92 %

98,78 %

82.

Flavoxat HCl

QT151 020309

Định kỳ 09.2014

QT151 031015

99,36%

83.

Fluocinolon Acetonid

 

Hết

97,87%

84.

Folic Acid

QT099 050509

QT099 060812

QT099 070614

QT099 080316

91,53%

91,56 %

85

Formaldehyd

QT189010409

 

34.66%

86.

Furosemid

QT129 020908

QT129 030313

QT129 041015

100,5%

87.

Fursultiamin

QT172 010907fursultiamin 172 020611-dk06.2013-signed.pdf

Định kỳ 05.2015

Định ký 06.2016

QT172 030716

99,13%

88.

Gatifloxacin

gatifloxacin 193 010709.docQT193 020213

Định kỳ 02.2016

92,86%

89.

Gentamycine SulphateQT056 070510

SKD tạp chất

QT056 080411

QT056 090312

QT056 100213

QT056 101013

QT056 110515

QT056 120616

568,6 UI/mg

554,6 UI/mg

90.

Gliclazide

QT137 040311

QT137 050413

QT137 060914

98,87%

99,64 %

91.

Glimepiride

QT173 021109

QT173 030812

ĐK09.2014

QT173 040115

QT173 050616

99,52%

100,08 %

92.

Glucosamin HClQT167 050411

QT167 060512

QT167 071012

QT167 080614

QT167 091015

99,88 %

93.

Griseofulvin

QT027 030413

QT027 040916

953,2 µg/mg

94.

GuaifenesineQT081 050510

QT081 060911

QT081 071112

Đinh kỳ 11.2014
QT081 080415

99,37%

95.

Heptaminol Hydroclorid

QT121020309

QT121 030313

99,20 %

96.

Hyoscin n-ButylBromide

QT113 020910

Đinh kỳ 02.2013

98,29 %

97.

Ibuprofen

QT026 070611

QT026 080612

QT026 091113
QT026 100715 99,67 %

98.

Indomethacin

QT077 030710

QT 077 040414

98,51 %

99.

Ketoconazole

QT050 040310ketoconazol 050 050811 dk-07.2013-signed.pdf

 

 

QT050 060514

99,59%

 

99,65 %

 

100.

Ketoprofen

QT048 030410

QT048 040916

99,5 %

101.

Lamivudin

QT139 030109

QT139 041011

QT139 050713

QT139 060115

99,01%

100,03 %

102.

Lansoprazol

QT161 031109

QT161 050413

QT161 060914

QT161 040711

QT161 070216

98,17 %

 

103.

L-Cystin

QT162 010609

QT162 020313

QT162 030814

98,63%

99,28 %

104.

Levetiracetam

QT183 011008

QT183 020413


QT183 030715

 

99,24 %

105.

Levofloxacin hemihydrat

QT165 030411

QT165 040812

QT165 050713

QT165 060314
QT165 070515

97,26%

106.

Lidocain Hydrochloride

QT124 020513

QT124 030616 

93,28%

107.

Lincomycin Hydrochloride

QT092 041010

QT092 050812

QT092 060814

817,9

841,1 µg/mg

108.

L-Methionin

QT154 021110

QT154 030912

Đinh kỳ 9.2014

99,79%

109.

Lomefloxacin

QT153 021110

Định kỳ 11.2014

99,50%

110.

Loperamide Hydrochloride

QT037 040209

QT037 050811

QT037 060313

QT037 070614

 

QT037 080416

100,20 %

100,61 %

111.

LoratidinQT070 061209

QT070 070611

QT070 080413

QT070 090315

QT070 100916

99,83%

99,9 %

112.

Losartan kali

QT166 030210

QT166 040312

QT166 050913

QT166 060915

 

QT166 070916

99,45%

 

98,9 %

113.

L-TyrosinQT088 070609

QT088 080511

QT088 090412

ĐK09.2014
Định kỳ 9.2015

99,43%

114.

Mebendazole

QT083031108

menbendazol 083 040312dk04.2014-signed.pdf

QT083 051114

99,79%

115

Mefenamic Acid

QT055041210mephenamic acid 055 050711dk07.2013-signed.pdf

QT055 060914

99,44 %

116

Melamin

QT185 011108

Định kỳ 2011

99,61%

117

Meloxicam

QT089 050410

QT089 060911

QT089 071212

QT089 080514
QT089 090416

99,56%

 

118

Mephenesine

QT057 040510

QT057 050411

QT057 060613

QT057 030715

99,50 %

119

Meprobamat

QT063 021007

Định kỳ 01/2010

98,22 %

120

Metformin HCl

QT168 030609

metformin hcl168 040111dk02.2013.pdf

QT168 050413

QT168 060616

99,54%

99,41 %

121

Methylparaben

QT128 031008

methylparaben128 040811dk07.2013-signed.pdf

QT128 050114

QT128 060815

100,08 %

 

122

Methylprednisolone

QT159 020810

QT159 030912

QT159 041113
QT059 051015

98,71%

 

123

Metoprolol Succinate

 

Hết

 

124

Metronidazole

QT001 070711

QT001 080812

QT001 090414

99,85 %

99,97 %

125

Miconazole Nitrate

QT029 031207

QT029 040812

ĐK09.2014

Định kỳ 09.2015

 

QT029 050916

 

99,37 %

 

99,5 %

126

Moxifloxacin HCl

QT187 011108

QT187 020812

ĐK09.2014

Định kỳ 09.2015

QT187 030216

94,36%

127

Nalidixic Acid

QT114 021007

Định kỳ 11/2012

QT114 031213

99,34%

99,77 %

128

Naphazoline Hydrochloride

QT061 020510

Định kỳ 02.2013

98,67%

129

Naphazoline Nitrate

QT080031110

naphazolin nitrat 080 040811-dk06.2013-signed.pdf

QT080 060515

99,49%

130

Neomycine Sulphate

QT051 060111

QT051 070312

QT051 080615

679,5 UI/mg

131

Nicotinamid (Vit. PP) QT054 060510

QT054 071211

QT054 081112

QT054 090314
QT054 100715

99,51 %

132

NifedipineQT002 060109

QT002 070711

QT002 080612

ĐK 08.2014
QT002 090615

99,46%

133

Nimesulide

QT038 051108

QT038 061211

Đinh kỳ 08.2014
Đinh kỳ 08.2015

99,50 %

134

Norfloxacin

norfloxacin 068 030410-dk06.2012.pdf

QT068 040913

 

QT068 050316

98,86%

99,46 %

135

Nystatin

QT033 050910

QT033 060712

QT033 070514

5568,1UI/mg

5431,3UI/mg

136

Ofloxacin

QT 079 050510

QT079 060612

QT079 070114
QT079 080515 98,81 %

137

Omeprazole

QT134 091111

QT134 100512

QT134 110813

QT134 121014
QT134 130915 99,72 %

138

Oxolinic Acid

QT117 031210acid oxolinic 117 031210.dk08.2013-signed.pdf

 

98,96%

139

Oxomemazine Hydrochloride

oxomemazin 074 031007.pdf

QT074 040213

QT074 050815

99,78%

140

Papaverine Hydrochloride

QT085030311

papaverin hcl 085030311-dk04.1024-signed.pdf

99,67%

141

Paracetamol

QT009 140513

QT009 150114

QT009 160815

QT009 170916

 

99,68 %

142

Penicillin V Kali (Phenoxymethyl Penicillin potassium)

QT036 040511

QT036 050616

100,24 %

143

Perfloxacin Mesilate

QT094 030509

D9K.2011 hết

92,01%

144.Mới

Phenacetin Melting point standard

RTC-P500094

RCT-P50094.15

 

0916-PHE

MP 135 °C

 

134,4  °C

145

Phenylephrine HCl

QT178 020909

QT178 030814

QT178 040616

100,02%

99,98 %

146

Phenylpropanolamine Hydrochloride

QT030040511

phenylpropanolamin hcl dk-07.2013-signed.pdf

99,71%

147

Phenyltoin

QT189010509

QT190 020413

Định kỳ 04.2016

99,9 %

148

Rosuvastatin calci

QT182 011008rosuvastatin ca 182 020212.dk04.2014-signed.pdf

 

QT182 030715
95,93 %

149

Piracetam

QT110 070313

QT110 081113

QT110 090715

QT110 100916

99,81 %

150

Piroxicam

QT017 060411

QT 017 071212

QT017 081114

99,21%

151

Prednisolon

QT106 020611

prednisolon 106 020611.dk07.2013-signed.pdf

QT106 131013
 

99,10%

98.91 %

152

Prednisone

QT091 040310

QT091 051111

QT091 061213
QT091 070915

98,75 %

 

153

Procain Hydrochride 

Procain hcl 125 020308dk 05. 2013-signed.pd QT125 030714

99,66%

154

Promethazin Hydroclorid

QT108 020607promethazin hcl108 030611 dk 05.2013-signed.pdf

Định kỳ 05.2014

QT108 040315

100,06 %

100,10 %

155

Propranolol Hydroclorid

QT 118 020810

Định kỳ 11.2014

QT118 031215

99,33%

156

Propylparaben

QT130 030111

QT130 040612

Định kỳ 08.2014

QT130 050315

QT130 060815

99,93 %

99,45 %

157

Pseudoephedrine Hydrochloride

QT007 061210

QT007 070911

QT007 080412

Định kỳ 06.2014

Định kỳ 05.2015

Định ký 06.2016

99,53%

158

Pyridoxine Hydrochloride(Vit.B6)

QT034 090211

QT034 100712

QT034 110713

QT034 120514
QT034 130815

99,71 %

159.

Rabeprazol QT226 010813  QT226 020816 96,29 %

160

Ranitidine Hydrochloride

QT039 040511

QT039 050713

QT039 060715

99,41 %

161

Raubasine

QT176010308

QT176 020413

Định kỳ 04.2016

98,96%

162

Retinyl Acetat (Vit.A Acetat)

QT143 020409

QT143 030711

QT043 040913

QT143 051114

 

QT143 060916

1574864 IU/g

 

1531600

163

Retinyl Palmitat (Vit.A Palmitat)

QT041 070110

QT041 081111

QT041 090413

QT041 100814

>1MUI/g

996103 UI/g

164

Riboflavin (Vit. B2)

QT024 070911

QT024 080213

QT024 060809

QT024 090514

QT024 100116

98,22 %

99,18 %

165

Riboflavin Natri Phosphat

QT144 031010

QT144 040312

QT144 050214

69,59%

70,87 %

166

Rifampicin

 

Hết

 

167

Risedronate Na

QT186 011108

Định kỳ 12.2012

QT186 020314

86,69%

168

Rofecoxib

 

Hết

 

169

Roxithromycin

QT0 roxithromycin 069 050610 dk2013-signed.pdf

QT069 060313

69 050610

QT069 070315 94,64 %

 

170

Salbutamol Sulphate

QT105 00711

salbutamol 105 050711dk06.2013-signed.pdf

 

QT105 060913

 

98,79 %

171

Secnidazole

QT073 0207

11secnidazol 073 020711-dk06.2013-signed.pd

QT073.020711-DK 06.2014

Định kỳ 05.2015

Định ký 06.2016

95,03%

172

Simvastatin

QT174020609

QT174 030812

ĐK09.2014
QT174 040715

100,05 %

173

Sparfloxacin

QT155020211

QT155 031013

98.79 %

174

Spiramycin ( Sắc ký đồtạp chất )

QT032 070410

QT032 080811

QT032 090812

QT032 101213-DK06.2016

 

QT032 110915

 

4486 UI/mg

175

Sulbactam natrisulbactam natri 195 011209.pdf

QT195 020213

QT195 030914

 

97,15 %

176

Sulbutiamine

QT177 021012

Định kỳ 04.2016

96,91%

177

Sulfaguanidin

QT140 030510

Định kỳ 07.2012

90,32%

178

SulphamethoxazolQT071 060810

QT071 070911

QT071 081112

100,13%

179

Sulphamethoxypyridazine

QT116 020510

 

99,47%

180

Sulpiride

QT119 030111

sulpirid 119 030111.dk2013.pdf

QT119 040513

QT119 050315

99,41%

99,59 %

181

Tenofovir diosproxil fumarat

QT191 010909

Định kỳ11.2012

QT191 020814

99,38 %

182

Tenoxicam

Định kỳ 09.2015

QT123 040916

99,6 %

183

Terpin Hydrate

QT004 070710

QT004 080811

QT004 090613

89,69%

184

Tetracycline Hydrochloride

QT060 060911

QT060 070412

ĐK09.2014
QT060 080215

96,09%

185

Theophyllin

QT131 021010 

theophylin dk2013-signed.pdf

QT131 030515

99,08 %

186

Thiamine Hydrochlorid(B1 HCl)

QT025 071109

QT025 080412

QT025 090214

QT025 101115

94,62 %

187

Thiamine Mononitrate (Vit.B1 Nitrat)

QT035 080311

QT035 091211

QT035 101213

QT035 110914

QT035 121115

QT035 130816

99,27 %

99,14 %

188

Tinidazole

QT095031210

tinidazol 095 031210dk02.2013.pdf

QT095 04113
QT095 051215

99,51 %

 

189

Triamcinolone Acetonide

QT084 030711

triamcinolon 084 030711-dk08.2013-signed.pdf

QT084 040215

98,12%

190

Trimebutine maleate

QT175 020511

trimebutin maleat 175 020511 dk 07.2013-signed.pdf

Định kỳ 11.2014

QT175 031115

QT175 040616

 99,62 %

99,83 %

191

Trimetazidine Dihydrochloride

QT076 050611

QT076 061112

QT076 070514
QT076 080515 98,91 %

 

192

Trimethoprim

QT044 040510

QT044 050512

QT044 060115

99,51%

193.Mới

Vanilin

17246

RTC-P500091

RCT-P500094

0916 - VAN

81.8 °C 

81,5 °C

194

Xylometazoline Hydrochloride

QT100 020211

QT100 030213

100.06%

195

Zidovudin

QT133 020910

QT133 031112

Định kỳ 11.2014
Định kỳ 12.2015

99,52%

196 Rhodamin B 43040/ Riedel   Định tính
197 L-Cystein HCl

QT199010610l-cystein hcl 199 010610 dk03.2013-signed.pdf

Định kỳ 05.2014

QT199 020915 89,52%

198

Irbesartan QT201 010910

irbesartan 201 010910 dinhky04.2013-signed.pdf

QT201 021013
QT201 030915

99,02 %

199 Triprolidin HCl

QT200 011210

triprolidin hcl200 011210dk02.2013.pdf

Định kỳ 05.2015

QT200 020616

93,66 %

94,27 %

200 Acarbose QT205 010411 hết 94,95%
201 Clavulanat kali QT204 020712 QT204 030813 40,65%
202 Nefopam HCL QT206 010511 nefopam 206 010411dk04.2013-signed.pdf 99,29%
203 Danazol

QT202 011210

Định kỳ 02.2013

QT202 020416  98,92 %
204        
205 Cefpodoxim proxetil

QT208 010811

cefpodoxim proxetil 208 021013.sua-signed.pdf

QT208 030215

QT208 040316

70,27 %

70,25 %

206.Mới Econazol nitrat  QT252 010216   99,05 %
207 Simethicon USP LOT L0J395

LOJ395.02.15

QT257 010616

92,51 %

94,78 %

208. Telmisartan

QT212 011112

Định ký 12.2014

QT217 020415 98,97 %
209. Pantoprazol natri

QT219 011212

QT219 020414

QT219 030715 94,25 %
210. Methocarbamol QT227 010613   99,54%
211. Piperaquin QT228 010713   99,27 %
212. Clopidogrel bisulfat QT211 010913   98,60 %
213. Levosulpirid QT229 010913  QT229 020916 99,8 %
214 Tramadol HCl QT213011113   100,03 %
215. Benzocain QT235 010214   100,12 %
216. Itraconazol QT236 010314 QT236 020216 99,7 %
217. Bacitracin QT234 010414   66,3 IU/mg
219. Bupivacain hydroclorid QT239 010514   94,88 %
218. Cefotaxim natri QT232 010514   92,19 %
219.  N-Acetyl-DL-leucin QT241 010714   99,63 %
220.  Verapamil hydroclorid QT242 010914   100,52 %
221.  Sulbactam pivoxil QT244 010914   99,43 %
222. Ephedrin HCl QT249 010515   99,62 %
223. S-Amlodipin besilat QT248 010815   92,78 %
224. Flunarizin hydroclorid  QT213 010915   99,45 %
225. Aceclofenac natri  QT220 011015   99,56 %
226. L-Ornithin HCl QT224 011015   100,26 %
227. L-Asparagin QT251 011215    87,32 %
228. Natri L-Lattat   QT255 010416     99,88 %
229. Lithi L-lactat QT256 010416   99,68 %
230.  Floctafenin QT260 010816    99,69 %
 DANH MỤC TẠP CHẤTĐỐI CHIẾU  VKN THUỐC TP HCM
1. Tạp D amlodipin QT247 010515    99,92 %
 2. Tạp B meloxicam QT246 010514    94,87 %
3. Tạp B của Ibuprofen 09.2014.EP lot 7.0    
4. Tạp A của metronidazol QT240 010614   99,94 %
5. Tạp A của Diclofenac natri/kali
QT221 010815  98,38 %
6. Tạp A của Fluconazol      
7. Tạp 2-Amino-4(NO-ph)propan-1,3-diol QT210 010911 QT210 020815 99.25 %
8. Captopril disulfit QT243 010815 QT243 020616 99,58 %
9. Tạp 7-ADCA QT207 010812 Định kỳ 03.2016 99,47 %
10. Tạp D-phenylglycin QT230 011113   99,97 %
11. tạp 4-Aminophenol QT126 020914 QT216 030216 99,26 %
12. Tạp 4-Cloroacetanilid QTS6475280 07.15   99,9 %
 13. Tạp A Nifedipin  QT222 010915    99,62 %
14 Tạp B Nifedipin  QT223 010915    99,75 %
         
         
  DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CỦA VKN ThUỐC TP.HCM
1 Acid aristolochic I 070M1238V acid aristolochic i 03.2013.pdf 99 %
2

Berberin Hydrochloride

QT122 030910

berberin hcl122 041211-dk04.2014-signed.pdf

QT122 050115 88,82 %
3 Colchicine QT212 010412 Qt212 020914 91,21%
4 Curcumin

QT209 011111

QT209 020313

 QT209 031215

95,51 %

5 Quercetin QT104 060312

QT104 070513

QT104 080215

QT104 090615

QT104 101215

93,67 %

94,37 %

6 Silybin

QT198010510

QT198 020711

QT198 030413

QT198 040215
QT198 051115 91,57 %
7

Rutin

QT152 020610

QT152 031211

Định kỳ 06.2014
QT152 040516 85,75 %
8 Hesperidin

QT214 010812

Định kỳ 03.2015

QT214 021215

94,67 %
9 Epigallocatechin gallat (ECGC) QT215 011012  Định kỳ 12.2015 93,29%
10 Acid Galic      
11 Diacerein QT218 011212  Đinh kỳ 03.2016 99,38 %
12 Catechin QT238 010514    
13  Phloroglucid QT237 010514    
14 Imperatorin (bạch chỉ) QT245 010515   99,82 %

DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CỦA VKN THUỐC TP.HCM (IDQC-HCMC) PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SAI GÒN (SAPHARCEN)

01 Acid Oleanolic Olean.Ref.012011   105,07%
02 Ginsenoside Rb1 GRb1.Ref.012011  Định kỳ 05.2015 99,17%
03 Ginsenoside Rg1 GRg1.Ref.012011  Định kỳ 05.2015 96,43%
04 Curcumin I Cur.Ref.012011   98,9%
05 Berberin HCl Berb.Ref.012011   93,73%
06 Damnacanthal Dam.Ref 01.2012   99,78%
07 Diogenin Dios.Ref.01.2012   98,68%
08 Asiaticoside Asia.Ref.01.2012   98,64%
09 Majonoside R2 Majo.Ref.01.2012   98,86%
10 Hesperidin Hes.Ref.01.2012   94,43%
         

 Đánh giá định kỳ sẽ thông báo trên chứng chỉ phân tích.

Chất đối chiếu đóng trong khí trơ nitơ, lọ nâu, nút kín, bảo quản ở 2-8°C, tránh ánh sáng.

Yêu cầu cung cấp chất đối chiếu vui lòng liên lạc

Cửa hàng Hóa chất 200 Cô Bắc Q.1 Tp. HCM

Điện thoại: 38 374267

Yêu cầu về thông tin chất đối chiếu vui lòng liên lạc với

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & chất đối chiếu

Họp thư thoại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 38389600

Fax: 38367900

Hân hạnh được phục vụ LaughingKiss

 

101377
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
90
105
1821
7233
101377

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

                

                                 

ác loại hóa chất dung môi, môi trường vi sinh, chất chuẩn, cột sắc ký

                                 

của các thương hiệu uy tín như JT.Baker, Conda, USP, EP, Phonemenex ....
đã được khách hàng đặt mua nhiều nhất

 
  SP3   SP2
NCC2 Thương hiệu Mỹ
Dung môi sắc ký siêu tinh khiết,
HPLC(gradient & Ultra MS/MS)
NCC1 Chuẩn USP - Mỹ
Chuẩn đối chiếu theo Dược điển Mỹ
over 3000 items on catalogue
                

 

                
  SP6   SP7
NCC4                 
Phenomenex Thương hiệu Mỹ
Cột HPLC Gemini, Gemini NX
PH 1-12 stability, high efficiency
NCC3 Thương hiệu Tây Ban Nha từ năm 1960
Môi trường vi sinh: nuôi cấy, phân lập, pha sẵn...
Standard ISO, EP, USP, FDA, APHA, AOAC...

****************************

address